38     Poprzednia strona Spis treści Nastepna strona     : Tips & Tricks

Tom Clancy's Rainbow Six Rogue Spear: Black Thorn
W czasie gry wciśnij [ENTER] aby otworzyć okno komunikacyjne. Teraz wprowadź jeden z poniższych kodów:
avatargod - god mode dla wybranej postaci
teamgod - god mode dla drużyny
teamshadow - niewidzialność dla drużyny
theshadowknows - tryb niewidzialności
5fingerdiscount - uzupełnienie amunicji
silentbutdeadly - odgłosy kroków
turnpunchkick - gracze 2D
1-900 - głębokie wdechy
explore -zmienia zasady wygranej
nobrainer - wyłącza AI
wounddeath - śmiertelne zranienie
monocle - monocle mode
clodhopper - clodhopper mode
meganoggin - mega head mode
bignoggin - big head mode
stumpy - stumpy mode
death - samobójstwo
debugkeys - włączenie trybu debug
Po wpianiu "debugkeys" wciśnij klawisz [F10] aby wejść do trybu debuggowania. Teraz możesz używać poniższych klawiszy:
[F2] - screenshot
[F6] - zmiana widoku
[F7] lub [F8] - samobójstwo
[F9] - powrót do widoku normalnego
[F10] - wyście z trybu debug
[F12] - pominiecie poziomu
[ lub } - dostosowanie jasności
[A] - przełącza AI
[V] lub [B] - widok z trzeciej osoby
[.], [,] lub [/] - ustawienie elewacji

Zoo Tycoon: Marine Mania
Extra pieniądze - Podczas gry wciśnij [Shift] + 4, aby dostać 10,000 dolarów. Uwaga: Używanie tego cheatu wywoła zabrudzenie wody w zbiornikach Zoo.
Sekretna syrena - Zbuduj statuę syreny w jednym ze zbiorników wodnych, by odblokować ukrytą syrenę.
Sekretny jednorożec - Zmień nazwę jednego ze swych eksponatów na "Xanadu", by odblokować jednorożca w panelu zwierząt.

NBA Live 2003
Graj jako B-Rich - Otwórz ekran kreacji zawodnika i wpisz jako imię "DOLLABILLS". Jeżeli prawidłowo wpiszesz kod, pojawi się wiadomość potwierdzająca. B-Rich pojawi się w puli zawodników nie posiadających agenta. Wybierz opcję "Sign/Release Player" i weź zawodnika do drużyny.
Graj jako Busta Rhymes - Otwórz ekran kreacji zawodnika i wpisz jako imię "FLIPMODE". Jeżeli prawidłowo wpiszesz kod, pojawi się wiadomość potwierdzająca. Busta Rhymes pojawi się w puli zawodników nie posiadających agenta. Wybierz opcję "Sign/Release Player" i weź zawodnika do drużyny.
Graj jako DJ Clue - Otwórz ekran kreacji zawodnika i wpisz jako imię "MIXTAPES". Jeżeli prawidłowo wpiszesz kod, pojawi się wiadomość potwierdzająca. DJ Clue pojawi się w puli zawodników nie posiadających agenta. Wybierz opcję "Sign/Release Player" i weź zawodnika do drużyny.
Graj jako Ghetto Fabulous - Otwórz ekran kreacji zawodnika i wpisz jako imię "GHETTOFAB". Jeżeli prawidłowo wpiszesz kod, pojawi się wiadomość potwierdzająca. Ghetto Fabulous pojawi się w puli zawodników nie posiadających agenta. Wybierz opcję "Sign/Release Player" i weź zawodnika do drużyny.
Graj jako Hot Karl - Otwórz ekran kreacji zawodnika i wpisz jako imię "CALIFORNIA". Jeżeli prawidłowo wpiszesz kod, pojawi się wiadomość potwierdzająca. Hot Karl pojawi się w puli zawodników nie posiadających agenta. Wybierz opcję "Sign/Release Player" i weź zawodnika do drużyny.
Graj jako Just Blaze - Otwórz ekran kreacji zawodnika i wpisz jako imię "GOODBEATS". Jeżeli prawidłowo wpiszesz kod, pojawi się wiadomość potwierdzająca. Just Blaze pojawi się w puli zawodników nie posiadających agenta. Wybierz opcję "Sign/Release Player" i weź zawodnika do drużyny.
Łatwe faule - Kiedy twój oponent przewróci cię na ziemię wciśnij [Taking Charge], aby CPU przyznał Ci faul.

Medal Of Honor: Allied Assault - Spearhead
Uruchom grę z dodatkowymi parametrami "+set ui_console 1 +set cheats 1 +set thereisnomonkey 1"
Następnie w trakcie gry single player naciśnij tyldę "~" aby w konsoli pisać kody:
dog - God Mode
fullheal - uzdrawia
wuss - broń i amunicja
noclip - przechodzenie przez ściany
notarget - brak celu
listinventory - lista wyposażenia
tele [x y z] - teleport do podanych współrzędnych
coord - podaje bieżące współrzędne
health [numer] - ustawia zdrowie na dany numer
kill - popełniasz samobójstwo
giveweapon weapons/"[nazwa]".tik - daje broń
Lista dostępnych broni:
colt45,m2frag_grenade, p38, steilhandgranate , m1_garand, kar98, shotgun, bazooka, panzerschreck , bar , mp44, thompsonsmg , mp40, springfield, kar98sniper

The Elder Scrolls III: Morrowind
Naciśnij tyldę "~"aby przywołać konsolę następnie wpisz Set[Kod], ### gdzie ### jest wielkością danego parametru. np. SetStrength, 100 - ustawia siłę na 100 o wpisaniu kodu naciśnij ENTER i uważaj na duże małe litery.
Lista kodów:
Strength, Intelligence, Willpower, Agility, Speed, Endurance, Personality, Luck, Block, Armorer, MediumArmor, HeavyArmor, BluntWeapon, LongBlade, Axe, Spear, Athletics, Enchant, Destruction, Alteration, Ilusion, Conjuration, Mysticism, Restoration, Alchemy, Unarmored, Security, Sneak, Acrobatics, LightArmor, ShortBlade, Marksman, Mercantile, Speechcraft, HandToHand, Health, Magicka, Fatique, Reputation, Disposition, AttackBonus, DefendBonus, ResistMagicka, ResistFire, ResistShock, ResistDisease, ResistBlight, ResistCorprus, ResistPoison, ResistParalysis

The Sims: Unleashed (Zwierzaki)
Podczas gry wciśnij [CTRL] + [SHIFT] +C lub B w zależności od wersji. Otworzy się okno dialogowe do wprowadzania kodów. Dodatkowo: [!] powtarza ostatni wprowadzony kod, natomiast [;] umieszczony między kodami pozwala na uruchomienie kilku kodów jednocześnie.
cht [filename] - uruchamia listę kodów zapisanych w pliku "file.cht"
rosebud - 1000 Simoleons
auto_level - narzędzia architektoniczne automatycznie dostrajają się do wymaganego poziomu
house [house number] -załadowanie określonego domu
flush - przeniesienie aplikacji do pliku VM w systemie Windows NT.
crash - wyrzucenie gry z pamięci
water_tool - tworzenie wodnej fosy lub strumienia
edit_char - tryb modyfikacji postaci
interests - wyświetla charakterystykę postaci
draw_all_frames on/off - włączenie/wyłączenie animacji
preview_anims on/off - włącza/wyłącza podgląd animacji
draw_floorable on/off - włącza/wyłącza siatkę podłogi
assert - wymusza potwierdzanie do testów
map_edit on/off - włącza/wyłącza edytor map
move_objects on/off - włącza/wyłącza możliwość przesuwania przedmiotów
sweep on/off - włącza/wyłącza odświeżanie
tile_info on/off - włącza/wyłącza wyświetlanie informacji o dachu
tutorial off - nie generują się obiekty przykładowe podczas ładowania domu treningowego
restore_tut - włącza pełną funkcjonalność treningu
tile_info - statystyki programistyczne
quit - wyjście z gry
rotation [0-3]- obraca kamerę
save - zapisanie bieżącego domu
history - zapisanie historii rodziny
draw_routes on/off - wyświetla/ukrywa trasę wybranej postaci
autonomy [1-100] - ustawa poziom autonomii postaci
sim_speed [-1000-1000] - ustawia szybkość gry
edit_grass [number] - ustawia kolor trawy
grow_grass [0-150] - ustawia szybkość wzrostu trawy
sim_limit [milliseconds] - ustawia maksymalny czas trwania symulacji
sim_speed [-1000 - 1000] - ustawia szybkość symulacji
set_hour [1-24] - ustawia godzinę
visitor_control - umożliwia kontrolę nad gośćmi
cam_mode - przełącza tryb kamery
all_menus - udostępnia wszystkie opcje dialogowe
music - przełącza muzykę
sound - przełacza dźwięk
reload_people - całkowite przeładowanie modeli ludzkich

The Sum of All Fears
W czasie gry naciśnij [KEYPAD ENTER] i wpisz jeden z poniższych kodów.
superman - God Mode dla wybranej postaci
teamsuperman - God Mode dla drużyny
shadow - niewidzialność dla postaci
teamshadow - niewidzialność dla drużyny
ammo - nieograniczona amunicja
refill - uzupełnienie amunicji
run - szybkie bieganie
god - samobójstwo

Beach life
więcej "kasy" - przytrzymać shift, alt, 4 (klawisze wciskać po kolei)
dostęp do innych plansz - przytrzymać shift, alt, b (klawisze wciskac po kolei) - aby plansze były dostępne trzeba je wpisać osobno w "piaskownicy"

Harry Potter i Komnata tajemnic
Aby bohater otrzymywał mniejsze uszkodzenia należy przy pomocy dowolnego edytora tekstowego zmienić zawartość pliku defuser.ini znajdującego się w katalogu "\EA games\harry potter and the chamber of secrets\system". W tym celu należy odszukać poniższy fragment tekstu i zmienić cyfry występujące w liniach zaczynających się na fDamageMultiplier_ na mniejsze, np. 0.1
[HGame.Harry]
bInvertBroomPitch=False
bAutoCenterCamera=True
bMoveWhileCasting=True
bAutoQuaff=True
fDamageMultiplier_Easy=1.2
fDamageMultiplier_Medium=2.0
fDamageMultiplier_Hard=3.0
Uwaga: Wskazane jest wcześniejsze zrobienie kopii zapasowej modyfikowanego pliku, tak, aby w przypadku ewentualnego błędu można było uniknąć ponownego instalowania gry.

James Bond Nightfire
Aby uaktywnić kod należy:
1. odszukać plik autoexec.cfg znajdujący się standardowo w katalogu "C:\Program Files\EA Games\Nightfire Demo\Bond" i przy pomocy dowolnego edytora tekstowego dodać w nim dwie linijki.
sv_cheats 1
console 1
2. podczas gry naciśnąć klawisz "`" (tylda) co spowoduje przywołanie konsoli.
3. Wpisać jeden z poniższych kodów:
god - nieśmiertelność, tzw. "God Mode"
noclip - możliwość przechodzenia przez ściany
notarget - niewidzialność
fly - latanie
map X - zmiana poziomu na X
Uwaga: powyższe kody mogą w niektórych przypadkach spowodować błędne działanie gry.

GORE
Otwórz konsole naciskając (~) i wpisz: remoteadmin 1. Nastepnie wpukaj Login Developer. Po tych zabiegach możemy już spokojnie wpisywac kody:
God 1 - god-mode
Fly 1 - superman-mode:)
Uammo 1 - duuuzo amunicji
Give_all - dostajemy wszystkie giwery

THE SIMS: ZWIERZAKI
Naciskamy równoczesnie Ctrl + Shift + B, pojawi się okienko w którym wpisujemy poniższe kody:
Rosbud - dostajemy 1000 simoleonów
Water_tool - możemy tworzyc wode gdzie nam się podoba
Move_objects on - możemy przesuwac dowolne przedmioty
Edit_char - możemy "pogrzebac" w statystykach naszego sima

FRONTLINE ATTACK: WAR OVER EUROPE
Podczas gry wciskamy ENTER i wpisyjemy I'MCHEATER potwierdzamy ENTEREM, teraz możemy już wpisywac ponizsze kody w okienku które wywyołujemy ENTEREM.
Byebye - wskazany obiekt wylatuje w powietrze
Strongman - wszystkie jednostki odzyskuja zdrowie
Eagleeye - znika "fog of war"
Ups... - no rzeczywiscie ups, wysadzamy budynki przeciwnika:)
Moneymoneymoeny (liczba) - dostajemy tyle kasy ile wpisalismy jako "liczbe"

SUMA WSZYSTKICH STRACHÓW
Naciskamy ENTER na klawiaturze numerycznej (chyba każdy wie gdzie to jest:P) i wstukujemy jeden z kodów:
Superman - możemy przyjmowac wszystkie strzaly "na klate":)
Ammo - nieskonczona amunicja (wiecie jaki to nurzące pisac to samo po raz setny:))
God - samobójstwo
Shadow - stajemy się niewidzialni
Run - biegamy szybciej niż zwykle

DRAGON THORNE
Podczas gry naciskamy ENTER i wpisujemy jeden z kodów:
{ineedfood} - żarcie
{superman_ex} - mamy armie niesmiertelych jednostek
{ineedall} - mamy wszystkie przedmioty
{levelup} - heros awansuje poziom w góre

AGE OF MYTHOLOGY
Podczas gry nacisnij ENTER i wpisz jeden z kodów:
L33 SUPA H4X0R - Szybkie budowanie
CHANNEL SURFING - jednostki mogą chodzic po wodzie
GOATUNHEIM - zamienia przeciwników w kozy:)
THRILL OF VICTORY - wygrywasz scenariusz
ATM OF EREBUS - dostajesz 1000 złotka
LAY OF THE LAND - widzisz teraz cala mape
JUNK FOOD NIGHT - dostajesz 100 jednostek jedzenia
TROJAN HORSE FOR SALE - dostajesz 100 jednostek drewna
PANDORAS BOX - nowa boska moc

ROBIN HOOD: THE LEGEND OF SHAREWOOD
Podczas gry nacisnij F11 co spowoduje wywołanie konsoli i wpisz:
CASH - dostajesz wiecej kasy (w koncu z czegos trza dawac biednym:))
BINGO - cala drużyna dostaje 999 amunicji
IMMUNITY - cala drużyna staje się "nietykalna"
TIMELESS - zatrzumujesz czas
WINNER - wygrywasz misje
PAM - wszyscy przeciwnicy maja inteligencje małpy:)
adwokat rozwod lodz


37     Poprzednia strona Spis treści Nastepna strona     : Harry Potter i Komnata Tajemnic